Persbericht: Einde samenwerking

 

PERSBERICHT

Samenwerking Leefbaar Geldermalsen en Gemeentebelangen Neerijnen stopt

Afgelopen maandag (27 augustus) is besloten om de samenwerking en het beoogde samengaan van Leefbaar Geldermalsen (LG) en Gemeentebelangen Neerijnen (GBN) te stoppen.
Vanaf december 2017 is, vooral door GBN, veel tijd, energie en middelen gestoken in een proces om de twee lokale partijen samen te voegen en als één partij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuw te vormen gemeente West Betuwe, in te gaan.
In de aanloop naar de fusie werd afgesproken om al samen op te trekken en de standpunten met elkaar in overeenstemming te brengen. Ook over de te volgen strategie en promotie activiteiten werden duidelijke afspraken op papier gezet. Samen zouden we een nieuw verkiezingsprogramma schrijven om vervolgens als een partij de verkiezingen in te gaan.
De  fractievoorzitter van LG, trok zijn eigen plan, en kwam steeds weer terug op eerder gemaakte afspraken,
Bij de meeste promotie bijeenkomsten was niemand van LG te bekennen,
Standpunten werden naar eigen inzicht bepaald,
Als programma kregen we een kopie van vier jaar geleden te zien, waarvan veel punten al lang achterhaald waren. Voor LG was maar een kern belangrijk, Geldermalsen.
Tijdens de discussies die hier op volgde werd door de fractievoorzitter van LG meermaals geopperd om de samenwerking maar te stoppen, wij zijn daar niet verder op ingegaan.
Onlangs werd door LG een initiatiefvoorstel aangekondigd over winkelopenstelling op zondag. Ook hierover waren, naar onze mening duidelijke afspraken gemaakt. Tijdens de laatste vergadering met het bestuur van LG en GBN werd hier hevig over gediscussieerd. Dit voorstel heeft geen draagvlak, zal worden weggestemd en geeft een volledig verkeerd beeld over de nieuwe partij. GBN is het hiermee dan ook volledig oneens. Opnieuw stelde de fractievoorzitter van LG voor, om, zoals hij zei “de stekker er maar uit te trekken”. Het bestuur van GBN stond op, nam afscheid en daarmee was het gedaan met de samenwerking.
Daarna is er veel gezegd in de pers, met name door de fractievoorzitter van LG.
Veel van wat er is geschreven raakt kant noch wal en is aantoonbaar onjuist.
Het was de fractievoorzitter van LG die de samenwerking heeft beëindigt, zijn partij is in alle voorbereidingen schromelijk in gebreke gebleven.
Gemeentebelangen Neerijnen zal in november deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen West Betuwe onder de naam Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en onze aandacht geldt ook dan voor alle kernen en alle inwoners van onze nieuwe gemeente, West Betuwe.

Elke burger telt!

Fractie Gemeentebelangen Neerijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *