Losgeslagen

De AVRI is een organisatie welke is opgericht door 10 gemeenten in de regio Rivierenland. Hiermee is de AVRI een zogenaamde “ gemeenschappelijke regeling” een GR. Dit houdt in dat de 10 gemeenten verantwoordelijk zijn voor het opereren van de AVRI.

Nu kan een grote GR als de AVRI natuurlijk niet voor ieder wissewasje de raden van de 10 gemeenten inschakelen en daarom hebben zij een bepaalde eigen verantwoording gekregen van hun opdrachtgevers.

Verder wordt de organisatie aangestuurd door een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB), in die laatste zitten vertegenwoordigers (wethouders) van de opdrachtgevende gemeentes.

Waar ging het mis:

Naar onze mening is hier sprake van het bekende “ geef een vinger en pak de hele hand” verhaal. De AVRI heeft gaandeweg steeds meer en daarmee veel te veel vrijheden naar zich toegetrokken zonder dat hier door het AB op is gereageerd.

Deze genomen vrijheden uitten zich onder andere het grote en dure idee om over te gaan tot ondergrondse inzameling en verhoging van de tarieven en de wijze van communiceren hierover.
Dergelijke plannen zouden gezien hun omvang en impact allereerst ingebracht en door de afzonderlijke raden beoordeeld moeten worden. De AVRI lijkt echter losgeslagen (al eerder was hun ambitie om een zelfstandige onderneming te worden duidelijk geworden) en ging zonder overleg zijn gang.
Inmiddels is een punt bereikt waar de planning zonder grote kosten niet meer om te draaien is. Voor de afzonderlijke gemeentes is het nu nagenoeg onmogelijk om niet akkoord te gaan met de plannen. Doet men dit wel dan krijgt men een torenhoge rekening gepresenteerd.

Uiteraard hebben wij tegen de voorgestelde kostenverhoging gestemd. Niet alleen was het voorstel belachelijk maar tevens krijgen alle inwoners hiermee het gevoel dat goed afval scheiden niet beloond, maar bestraft wordt.

Ook hebben wij geprotesteerd tegen de agressieve manier van communiceren door de AVRI en hebben we aangegeven tegen het plan voor ondergrondse inzamelcontainers te zijn. In onze landelijke omgeving is dit een ondoordacht plan. Inmiddels staan de installaties op diverse plaatsen klaar om ingegraven te worden, dus ook hier drijft de AVRI haar zin door.

Aandacht hebben we gevraagd voor ouderen, met betrekking tot de afstand van hun huis tot het inzamelpunt, niet iedereen kan nu eenmaal zo ver met een zware vuilniszak lopen. Ook aandacht voor ouderen en jonge gezinnen die door hun situatie naar verhouding (veel) meer afval produceren (luiers ed.)

De tariefverhogen hebben we nog binnen de perken kunnen houden, maar wat de overige punten betreft was het blijkbaar een gelopen koers.

Hebben de wethouders zitten slapen? Of is de AVRI helemaal losgeslagen?
Een ding is duidelijk, als het aan ons ligt wordt de AVRI vanaf nu op haar plaats gezet en het gemaakte beleid dubbel getoetst.
Een gemeenschappelijke regeling is immers VAN ONS en VOOR ONS!
Als u ons de kans geeft zullen wij de AVRI weer op haar plaats zetten.

Leefbaar lokaal belang West Betuwe / Gemeentebelangen Neerijnen

7 gedachten over “Losgeslagen”

 1. Duidelijk verhaal. De AVRI is opgezet in het kader van samenwerking van de 10 gemeentes. Nu lijkt het er eerder op dat de enige die samenwerken, in het torentje van AVRI zelf zitten. En de inwoners de ingezette mars maar moeten volgen. Chapeu AVRI.
  Een bedrijf dat reorganisatie inlijft, draagt hiervan zelf de kosten. Echter AVRI legt de rekening bij de inwoners.

 2. Quote:
  “A C Hakkert (@ACHakkert)
  18-11-18 08:41
  In Heesselt mag iedereen zijn grijze container houden. Waarom is er dan een ondergrondse restafval container geplaatst? #avri Ik snap hier niets van.”

  Dit word zojuist gedeeld op twitter wat heeft Heesselt voor voorkeursbehandeling ten opzichte van de ander inwoners hoe weer eens ongelijkheid door de AVRI degene die naar de ondergrondse containers moeten de hoofdprijs betalen en degene die de grijze container betalen in dat opzicht bijna niks leg dit maar eens uit aan alle inwoners.

  1. Wij weten helaas niet of het verhaal van dhr Hakkert juist is? Wij hopen dat u de vraag ook aan dhr Hakkert stelt! Dhr Hakkert zit immers op dit moment in de politieke coalitie in de gemeente Neerijnen hij moet er dus meer van weten. Persoonlijk heb ik gisteren een brief van de Avri gehad waarin staat “voor 1 april ontvangt u de afval pas. Tot die tijd blijft u de eigen grijze container gebruiken” het kan dus ook alleen een tijdelijk uitstel betreffen. We gaan het uitzoeken. Als u antwoord van dhr Hakkert krijgt horen we dat antwoord graag. m.v.g. Ernest

 3. Waarom stijgen de avri kosten?
  Nu er maar een enkele ophaalpunt over is door door de ondergrondse containers, zijn ze ook veel sneller klaar met het ophalen van afval.
  En 2 jaar geleden was er nog geïnvesteerd in een systeem op de vuilnisbakken door de wagen van de straat op te tillen, was ook al een bezuiniging van 2 medewerkers
  (Hellouw)

  1. @martin van Haren.
   dat de kosten stijgen heeft te maken met het omgekeerde bedrijfsvoering.
   normaal voert een bedrijf een reorganisatie uit, zowel intern als extern.
   dit is bedoeldom overlevingskans te hebben, en de reorganisatiekosten worden meestal door het bedrijf genomen.
   echter door invoering vanhet nieuwe systeem , volgt er ook een reorganisatie. alleen wordt dit kostenplaatje bij de inwoner neer gelegd,

  1. Uit het voorgaande document:
   ” Bij de voorbereiding is het van belang dat aan dit proces niet alleen het label ‘Avri’ hangt, maar juist die van
   de gemeente. Die toch als meer als ‘eigen’ wordt beschouwd door de inwoners. Dit kan zoveel mogelijk
   zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld het gebruik van gemeentelogo’s in communicatie-uitingen, het
   voorbereiden en bemensen van de inspraakavonden inclusief het uitsturen van de uitnodigingen en de
   keuzes voor de locaties van de inspraakavonden.
   De participatiemogelijkheid voor inwoners wordt in nauwe samenwerking met de gemeenten voorbereid
   waarbij het idee is om per gemeente kerngericht te gaan werken en bij meerdere avonden per gemeente
   gelegenheid te geven voor persoonlijk en laagdrempelig contact.”

   Kortom de AVRI besluit, en de gemeente mag het uitleggen aan de inwoner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *