Avri

AVRI ONDERGRONDSE CONTAINERS

In de media

“De raad van Geldermalsen vreest dat afval gedumpt wordt als de tarieven bij Avri drie keer over de kop gaat.”

Ook raad Geldermalsen heeft nieuwe tarieven Avri op de korrel

GELDERMALSEN – Na Tiel zet nu ook Geldermalsen zich af tegen de ontwerpbegroting van Avri. Volgens de raad is de voorgestelde verhoging van de variabele tarieven niet uit te leggen aan de inwoners.

Hoewel de afvalinzamelaar pas in 2019 de nieuwe bedragen kan invullen, wil de plaatselijke politiek op voorhand een nieuw onderzoek, een betere onderbouwing en zo nodig een aanpassing van de ‘rekening’.

Containers

Vorig jaar hebben de tien gemeenten die het bestuur van Avri vormen, besloten om in 2019 een systeem van omgekeerd inzamelen in te voeren. Dat wil zeggen dat herbruikbare grondstoffen zoals plastic en het gft-afval opgehaald worden en dat restafval in de meeste gevallen naar ondergrondse containers moet worden gebracht. Recent werd bekend dat dit systeem veel hogere tarieven voor het wegbrengen van restafval met zich meebrengt. Daarop is grote onrust ontstaan.

Volgens Avri moeten de tariefverhoging juist een prikkel worden om afval beter te gaan scheiden, maar dat ziet de raad van Geldermalsen anders. Als het variabele tarief drie keer over de kop gaat, vreest die juist ‘ontwijkgedrag’. Inwoners zouden hun restafval in de containers voor plastic en gft verbergen of – nog erger – de troep dumpen in de openbare ruimte. Fijntjes laat de raad ook nog weten dat in vergelijking met andere gemeenten die hetzelfde nieuwe inzamelsysteem hanteren, de tarieven van Avri er met kop en schouders bovenuit steken.


Communiceren 

Zo uitgesproken negatief als Tiel en Geldermalsen zijn ze in Neder-Betuwe niet. Daar kan de gemeenteraad meegaan in het nieuwe beleid, maar richt de kritiek zich op de manier van communiceren. Avri wordt opgeroepen dat beter te doen.  Daarnaast wil de raad nog dit jaar onderzoek naar een alternatief voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en ander medisch afval.

De raad van Culemborg praat donderdag 14 juni over een reactie richting Avri. Het college heeft eerder voorgesteld om het basistarief te verhogen en de eerste 30 kilo restafval gratis te maken, maar het kan ook zijn dat in samenspraak met de raad wordt voorgesteld om het basistarief te verhogen en de variabele tarieven gelijk te houden.

Ook in Buren houden ze hun kruit nog droog. Daar staan de nieuwe plannen van Avri voor 19 juni op de agenda van de gemeenteraad.


 “Besluit over nieuwe tarieven voor afval uitgesteld”

GELDERMALSEN – Avri wil extra tijd nemen voor een besluit over nieuwe afvaltarieven voor 2019.  Ondertussen wordt het systeem van omgekeerd inzamelen gewoon uitgerold.

De meeste Rivierenlanders moeten restafval naar een ondergrondse container gaan brengen. Daarvoor zouden zij 1,85 per zak gaan betalen. Met dit systeem van ‘omgekeerd inzamelen’ moeten de inwoners beter gaan scheiden.

In de tien gemeenten die het algemeen bestuur van Avri vormen is de afgelopen tijd de begroting voor 2019 besproken, die op de nieuwe tarieven is gebaseerd. Vanuit verschillende gemeenten is kritiek en zijn er voorstellen aangedragen om de verhouding tussen het vaste en variabele tarief aan te passen. Het dagelijks bestuur van Avri stelt daarom voor om hier nog eens goed naar te kijken en er pas in het najaar over te beslissen.

Uitgangspunt is dat er, net als in de huidige plannen, een verwacht gemiddeld tarief van 204 euro per huishouden uitrolt. Dat bedrag is nodig om de kosten van de inzameling en verwerking te dekken. In de vergadering van het algemeen bestuur van volgende week donderdag zou zo wel al de begroting vastgesteld kunnen worden.

Intussen wordt het omgekeerd inzamelen uitgerold.  Er zijn inloopavonden over de ondergrondse containers die vanaf september geplaatst worden. Eind december wordt dan voor het laatst de container voor restafval aan huis geleegd. Dit wordt dan de container voor plastic en drinkpakken. Niet alle gemeenten waren het eens met de invoering, maar de meerderheid heeft besloten.


“Volksopstand”

Ik ga er alles aan doen dat de invoering van dit systeem niet doorgaat

Frank Groen

Het nieuwe stadsbestuur van Tiel legt zich er niet bij neer en is onaangenaam verrast dat deze week de folders over het systeem ook bij de Tielenaren op de mat vallen. ,,Dit zorgt voor enorme verwarring”, zegt wethouder Frank Groen. ,,Wij willen het systeem niet. Er breekt gewoon een volksopstand uit in Tiel als die containers hier de grond in gaan. Ik ga er alles aan doen dat dit niet doorgaat.”

Avri laat weten gewoon het eerdere besluit van het bestuur van de tien gemeenten uit te voeren. Dit wordt niet met individuele wethouders besproken. Groen wil de kwestie dan ook in de  vergadering van het algemeen bestuur van volgende week aankaarten. ,,Ik heb een verzoek gedaan om een rondje te doen langs alle deelnemende gemeenten om te peilen hoe de stemming daar is en hoe zij ertegenover staan dat Tiel iets anders wil. Dat is gehonoreerd.”


“Wat bezielt de AVRI?”

Wat bezielt de AVRI? Hebben zij ineens een systeem gevonden waardoor ouderen plotseling goed ter been zijn en zelf hun vuilnis kunnen wegbrengen? Regelt de AVRI ook buren en familie?

En gemeente: langer zelfstandig zijn? Je buren of familie lastig vallen over triviale zaken als vuilnis wegbrengen.

En hoezo hoorzitting? We kregen al een folder van de AVRI waarin alles al wordt uitgelegd. Doet de mening van de bevolking er nog toe? Ik heb mijn twijfels.

Is de slogan van de gemeente wellicht: makkelijker kunnen we het niet maken, wel moeilijker.

Ik schrijf dit in elk geval namens mezelf, namens KBO-PCOB Culemborg e.o. en misschien wel namens alle senioren.

Jeanette van ‘t Slot, secr. KBO-PCOB Culemborg e.o.


“Veel belangstelling inloopavonden ondergrondse containers”

De eerste inloopavonden over de nieuwe manier van afval aanbieden in Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen werden goed bezocht. Zo’n 450 inwoners kwamen langs met vragen en suggesties.

De drie gemeenten organiseerden de informatiebijeenkomsten samen met Avri. Bezoekers konden meepraten over de plaatsen van de nieuwe ondergrondse restafvalcontainers. Soms zijn er betere plaatsen of zijn kleine aanpassingen mogelijk.

Alle inwoners krijgen in september een brief over de definitieve plaats van hun ondergrondse container. Eventueel is daarna bezwaar mogelijk gedurende zes weken. In het najaar worden de ondergrondse containers geplaatst.

PRAKTISCHE VRAGEN Veel inwoners hadden vragen over de hoeveelheid zakken die ze straks moeten wegbrengen. ,,Maar wie het afval goed scheidt, houdt meestal weinig over”, aldus de Avri. ,,Vooral het goed apart houden van groente- fruit- en tuinafval maakt veel uit. Luiers en incontinentiemateriaal en blik vallen nu nog onder restafval. De gemeenten en Avri werken aan oplossingen om het gescheiden aanbieden van deze soorten afval mogelijk te maken.”

Wat opviel tijdens de avonden is dat inwoners zich zorgen maken om ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Kunnen zij wel zelf het restafval wegbrengen? De gemeenten, Avri en ook de gemeenteraden hebben hier ook veel aandacht voor. Waar mensen echt in de knel komen met het afvoeren van restafval, is geregeld dat er een oplossing wordt gevonden.

,,Veel mensen vragen zich af waarom het nieuwe inzamelbeleid er komt”, aldus de Avri. ,,De overheid wil dat we in Nederland veel minder restafval overhouden. Het overheidsprogramma om dit te bereiken heet VANG (Van Afval Naar Grondstof). Het doel is om alle grondstoffen opnieuw te gebruiken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar door hergebruik hoeven we ook minder nieuwe grondstoffen te gebruiken.”

Alle Nederlandse gemeenten werken aan vermindering van het restafval. De 10 gemeenten in het Avri-gebied hebben daarbij gekozen voor het systeem met de ondergrondse containers voor restafval.