Begraafplaatsen

“Ingezonden: Onderhoud begraafplaatsen is chantage”

GELDERMALSEN Met enige regelmaat heb ik de afgelopen jaren ingesproken tijdens de commissievergaderingen in Geldermalsen om aandacht te vragen voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Sinds een aantal jaren moeten nabestaanden in Geldermalsen betalen voor het groenonderhoud op de begraafplaatsen. We worden als nabestaanden door de gemeente gechanteerd, het is betalen of ruimen.

Mijn vader is in 1960 overleden en mijn moeder heeft het laatste geld van haar spaarbankboekje gehaald om het graf van mijn vader voor de toekomst veilig te stellen. En nu krijg ik de keuze betalen voor het groenonderhoud of het graf wordt geruimd. Waarom moeten nabestaanden betalen voor het groenonderhoud van de begraafplaats? Een begraafplaats is een plek die voor iedereen toegankelijk is, een plek om stil te staan bij naasten die overleden zijn. Je zou een begraafplaats kunnen zien als een mini woonwijk. De gemeente legt de paden aan, er worden grasvelden aangelegd en er worden bomen en struiken geplant. Als een nabestaande een kavel op het kerkhof koopt of huurt dan betaalt hij daarvoor. Waarom moeten de nabestaanden hier dan wel voor het onderhoud van het groen betalen terwijl dat in de woonwijken door de gemeente wordt betaald?

In mei staat de herziening van het beheerplan begraafplaatsen weer op de agenda van de Raad. Ik hoop van harte dat de raadsleden dit keer wel respect tonen voor de mensen die begraven liggen op de begraafplaatsen van Geldermalsen en hun nabestaanden. Ik hoop dat er een einde komt aan deze onredelijke regeling.


“SLECHT ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS HAAFTEN”

HAAFTEN op de begraafplaats in Haaften zijn wekelijks de sporen van gemakzucht in het onderhoud te zien. Ruim 3 jaar geleden is er naar veel klachten van nabestaanden iets gedaan aan het wateroverlast op de graven. Het water stond destijds 17 centimeter boven de grafstenen. Er is een bedrijf ingehuurd die de bodem met drain korrels heeft geïnjecteerd. Deze operatie mocht niet baten. Na een lange periode van vragen door nabestaande met hulp van onze partij aan Wethouder Kool is er actie ondernomen om de water overlast aan te pakken op de begraafplaats doormiddel van ouderwetse drainage. Dit is gelukt, echter vormde het volgende probleem. De drainage is op een tijdelijke hobby achtige manier afgevoerd op het aangrenzende pad de toegang van de begraafplaats vanaf de Bernardstraat.

Door de waterafvoer is dit pad zo dusdanig verzakt dat de auto’s die een uitvaart verzorgen met de bodem over de grond schaven. Laat staan dat de bezoekers van de begraafplaats zeer goed moeten oppassen dat ze niet ten val komen door de scheef liggende en verzakte straatklinkers. 2 jaar geleden zijn beloftes gedaan om dit op te pakken en dat is tot op heden nog niet gebeurd. En dan het onderhoud van de AVRI op de begraafplaats kan en moet beter. Het respectloos maaien van de paden tussen de graven moet beter. De sporen staan in de grindsleuven (drainage) regelmatig liggen de stenen die opspatten door niet secuur maaien op de grafstenen, er was zelfs een grafsteen 20cm van zijn fundering afgereden. Dit alles is voor LLB Westbetuwe genoeg rede om hier wat aan te doen zodat een begraafplaats is waarvoor deze bedoeld is, een respectvolle rustplaats.