Brandweer: tweede Tankautospuit

5 juli 2018 Neerijnen:

Na de raad van Geldermalsen stemt vanavond een ruime meerderheid van de raad van Neerijnen in met het initiatiefvoorstel tot behoud van de tweede tankautospuit in Waardenburg en Geldermalsen

Het CDA van Neerijnen ( En Geldermalsen) en VoorNeerijnen zijn tegen het initiatiefvoorstel voor een tweede tankautospuit in West Betuwe. De veiligheid zou voor de burgers niet in het geding zijn en ook de haalbaarheid niet bij de Veiligheidsregio.

Nu terug naar de provincie en veiligheidsregio.

3 juli 2018 Geldermalsen:

Alleen CDA Geldermalsen is tegen het initiatiefvoorstel voor een tweede tankautospuit in West Betuwe | Gelukkig nemen de andere partijen de veiligheid van haar inwoners wel serieus! Donderdag neemt de raad van Neerijnen een besluit over de  veiligheid van de inwoners.


“Geldermalsen en Neerijnen zwaar teleurgesteld over verdwijnen tankautospuit”

Donderdagmorgen 19 april heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een besluit genomen over het Brandweerzorgplan voor de regio en daaraan gekoppeld een herschikking van materieel binnen de regio. Het plan dat op tafel lag voorzag in het verlies voor de brandweerorganisaties Geldermalsen en Neerijnen-West van de tweede tankautospuit en het oefenvoertuig voor de jeugdbrandweer. Voorafgaande aan de vergadering hadden de gemeenteraden ernstig bezwaar aangetekend tegen dit plan .

Namens de gemeenteraden hebben burgemeesters Jeroen Staatsen en Harry de Vries tot het uiterste gepleit voor het terugdraaien van dit ingrijpende voorstel. Zij wezen daarbij onder meer op de negatieve invloed die het verdwijnen van het genoemde materiaal zal hebben op veiligheidssituatie binnen de huidige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en de toekomstige gemeente West Betuwe: ‘Met minder voertuigen, minder veiligheid’. Ook vrezen ze ernstige aantasting van het moreel van de vele vrijwilligers die de brandweer in Geldermalsen tot zo’n uiterst succesvolle en goed draaiende organisatie hebben gemaakt. Ongetwijfeld zou hieronder ook de succesvolle opleiding van de jeugdbrandweer ernstig te leiden hebben. Tenslotte wezen De Vries en Staatsen op de omvangrijke infrastructuur in ‘hun’ gebied die ervoor zorgt dat de brandweer veelvuldig in actie moet komen. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio toonde zich echter niet overtuigd door de argumenten die via de burgemeesters waren ingebracht. Ook toonde het zich niet gevoelig voor aangedragen alternatieven zoals het wanneer nodig operationeel inzetten van een vakbekwaamheidsvoertuig dat nu uitsluitend voor training en opleiding mag worden gebruikt. Na afronding van de discussie bleken alleen de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen tegen door voorgenomen plannen te zijn. Wegens ziekte van haar vertegenwoordiger was de gemeente Lingewaal verhinderd. Naar verwachting zal het besluit op korte termijn worden geëffectueerd. Ondertussen gaan Staatsen en De Vries zo spoedig mogelijk met de beroepsbrandweer, alle vrijwilligers en de gemeenteraad in gesprek over de vraag hoe deze ingrijpende maatregel het best kan worden opgevangen.


“Ook raad Neerijnen wil zelf brandweerauto financieren”

De raad van Neerijnen heeft ingestemd met het voorstel om dan maar zelf een tweede tankautospuit te gaan financieren. Initiatiefneemster Petra van kuilenburg (GN) benadrukte dat er alles aan moet worden gedaan om de tankautospuit te behouden.

De meerderheid van de raad wilde in het besluit het brede gevoel onder de bevolking door laten klinken. Neerijnen heeft altijd veel belang gehecht aan veiligheid en blijft dat doen: desnoods betaalt Neerijnen de tweede tankautospuit gewoon zelf.

CDA en VN stemden tegen. Zij twijfelden of de veiligheid wel groter wordt met een tweede auto. En of het realistisch is om zelf zo’n auto aan te schaffen en in gebruik te houden.

Burgemeester Harry de Vries moet nu eerst naar de provincie om toestemming voor zo’n grote uitgave te vragen. En daarna in gesprek met de Veiligheidsregio. Hij uitte oprechte twijfels, zegde toe zich maximaal te zullen inspannen en besloot zijn betoog met „ik trakteer U allemaal op een fles wijn als de Veiligheidsregio omgaat.”


Geldermalsen reserveert geld voor 2e tankautospuit

In een tegelijkertijd turbulent, emotioneel en inhoudelijk debat heeft de raad van Geldermalsen met 16 tegen 2 besloten geld te reserveren voor een tweede tankautospuit. Er is geld vrijgemaakt om de auto te behouden, operationeel te houden en te zijner tijd te vervangen. Uiteindelijk stemde alleen het CDA tegen.

(LG) kwam met een eigen initiatiefvoorstel dat Geldermalsen zelf de tweede tankautospuit zou gaan betalen.

In de raad was brede steun voor het initiatief. Maar er werden ook veel twijfels uitgesproken over de juridische en operationele haalbaarheid. Grote vraag was en is of de Veiligheidsregio de tweede tankautospuit ook echt gaat inzetten. De raad wil dat de portefeuillehouder, burgemeester Jeroen Staatsen, een ultieme poging doet om ervoor te zorgen dat dat gaat gebeuren.