Rotonde Hellouw

ROTONDE HELLOUW

Nu er uiteindelijk een beslissing is genomen tot het realiseren van een rotonde, komt de provincie met aanvullende eisen. Een van die eisen is het afsluiten van de verbinding Graaf Reinaldweg-Oudenhof en een landbouwsluis op de Irenestraat.

Hier lijkt niet goed over nagedacht te zijn, immers al het verkeer met bestemming en vanuit Hellouw, van de daar gevestigde bedrijven maar ook landbouwverkeer zal in voorgenoemd plan, via de Korfgraaf naar hun bestemming moeten rijden.

De Korfgraaf is hier niet op ingericht en voert bovendien langs de school en het sportcomplex. Dit plan is vragen om moeilijkheden! Zoals bijvoorbeeld tijdens een drukbezocht sportevenement en er veel voertuigen geparkeerd staan langs de Korfgraaf. Er is dan nauwelijks ruimte voor groter verkeer, laat staan voor hulpdiensten als brandweer en ambulance.

De inwoners van Hellouw zijn zeer verbaasd, dat de wethouder namens het college van de gemeente Neerijnen een overeenkomst hierover met de provincie gaat tekenen. De inwoners van Hellouw willen hierbij betrokken worden. Zij vinden zich niet serieus genomen.

Ruim 80% van de inwoners hebben de petitie getekend tegen de afsluiting van de Oudenhof, tegen een landbouwsluis in de Irenestraat en voor veilig verkeer in Hellouw.