Afsluiting Oudenhof Hellouw t.b.v. Rotonde “Provincie Gelderland”

Provincie Gelderland.

Commissie vergadering 28 maart 2018

Onderwerp: Afsluiting Oudenhof te Hellouw.

Er komt een rotonde te Hellouw om de verkeersveiligheid aangaande de Graaf Reinaldweg te vergroten. Dit was jarenlang een discussiepunt tussen de gemeente Neerijnen en Provincie Gelderland. De Graaf Reinaldweg is immers een provincialeweg.
Nu er uiteindelijk een beslissing is genomen tot het realiseren van een rotonde, komt de provincie met aanvullende eisen. Een van die eisen is het afsluiten van de verbinding Graaf Reinaldweg-Oudenhof en een landbouwsluis op de Irenestraat.
Hier lijkt niet goed over nagedacht te zijn, immers al het verkeer met bestemming en vanuit Hellouw, van de daar gevestigde bedrijven maar ook landbouwverkeer zal in voorgenoemd plan, via de Korfgraaf naar hun bestemming moeten rijden.
De Korfgraaf is hier niet op ingericht en deze voert bovendien langs de school, dorpshuis en het sportcomplex. Dit plan is vragen om moeilijkheden! Zoals bijvoorbeeld tijdens een drukbezocht sportevenement en er veel voertuigen geparkeerd staan langs de Korfgraaf. Er is dan nauwelijks ruimte voor groter verkeer, laat staan voor hulpdiensten als brandweer en ambulance.
De inwoners van Hellouw zijn zeer verbaasd dat de wethouder namens het college van de gemeente Neerijnen een overeenkomst hierover met de provincie gaat tekenen. Op 22 maart jl. is hierover een beeldvormende avond geweest te Hellouw. Deze avond werd druk bezocht en hieruit bleek onder andere dat de inwoners van Hellouw zich hierdoor behoorlijk overvallen voelen.
Ruim 80% van de inwoners hebben de petitie getekend tegen de afsluiting van de Oudenhof, tegen een landbouwsluis in de Irenestraat en voor veilig verkeer in Hellouw. Tijdens de inloopavond is op 30 januari jl. de petitie aangeboden aan de Gemeente Neerijnen in het bijzijn van de Provincie.

Fractie Gemeentebelangen Neerijnen/Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe
Petra van Kuilenburg