Persbericht Zondagsopenstelling

Koopzondag West Betuwe

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe vindt dat het wel of niet hebben van een koopzondag in eerste instantie geen politieke aangelegenheid is.

Openstelling van winkels op zondagen is een zaak die door de ondernemers zelf onderzocht dient te worden. Indien uit zo’n onderzoek blijkt dat hier draagkracht voor is, zowel bij ondernemers als bij de inwoners, kan men dit op de politieke agenda zetten en kan er bijvoorbeeld een beeldvormende vergadering over gehouden worden.

Voor- en tegenstanders kunnen hier hun mening naar voren brengen en kan de gemeenteraad dit afwegen en mogelijk een besluit nemen.

Wij vinden dat we vanuit de gemeente, ondernemers niet voor het blok mogen zetten door hier, ongevraagd al iets over vast te leggen in een raadsbesluit. Er zijn genoeg winkeliers die helemaal niet op zondag open willen zijn. Bijvoorbeeld omdat hun zaak zich helemaal niet leent voor een zondagopening.

Onlangs nog werd een rijwielhandel, elders in het land, beboet omdat deze zijn winkel niet open had op zondagen. De omgekeerde wereld vinden wij.