het “kempke” Haaften verpauperd

Het “KEMPKE” Ooit het Groene hart van Haaften, volledig verpauperd

ingezonden stuk via Facebook: Chris van Velzen

Het is droog dus het gras groeit niet, maar het onkruid wel. Bij de AVRI hebben ze dat schijnbaar niet door. Verder namens de inwoners,  dank aan de gemeente Neerijnen voor dit onbruikbare project. Basketbal spelen is geen optie De bal eindigt geheid in het water door het schuine talud. Een te klein afgezet voetbalveldje met gras. Dat veranderd met regen in een modderpoel. Misschien (rubber) tegels plaatsen in plaats van gras?  Dat had natuurlijk ook een mogelijkheid geweest. Een jongeren hangplek met ondoorzichtige plastic zijwanden. Hoe lang moet dat mee? Al met al een nutteloze investering. Je doet iets goed, of je doet iets niet.

(bron en foto facebook/ Chris van Velzen)

Opbrengst Samenloop voor Hoop

 

Deelname LLB Westbetuwe Samenloop voor Hoop 2018 Geldermalsen.

Samenloop voor hoop is een evenement met verwondering en emotie. Ook dit jaar werd er weer door veel mensen meegelopen om geld in te zamelen voor de strijd tegen de verschrikkelijke ziekte Kanker. Leefbaar & Lokaal belang liep ook mee in de marathon en had een stand met diverse artikelen in de verkoop en spellen om te spelen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. 2 dagen lang met zijn allen een gevoel van saamhorigheid voelen en beleven is iets heel bijzonders. zodra je het terrein betreed word je door een soort warme mantel ontvangen, iedereen is daar voor maar 1 doel en dat doel doe je samen. de emotie voel je enorm tijdens de kaarsen ceremonie iets wat onbeschrijfelijk is. je voelt daadwerkelijk waarvoor je daar bent. Samenloop voor hoop 2018 heeft het mooie bedrag van €70.000,- opgebracht een mooi bedrag voor verder onderzoek naar deze slopende ziekte.

(bron Berry van Hemert,  Foto; Wim de Bruijne / Mario Kock)

De maat is even vol

Gemeentebelangen Neerijnen bestaat inmiddels al ruim 12 jaar. De fractie van GBN staat midden in de samenleving en weet, vaak in tegenstelling tot de overige politieke partijen uit Neerijnen, wat er echt in de dorpen speelt.

Echter al vanaf het allereerste begin van onze deelname aan de gemeenteraad zijn wij aan de kant gezet als onbelangrijke medespelers en worden we op veel (belangrijke) punten geboycot.

In achterkamers werd besloten dat belangrijke initiatieven, beslist niet uit de koker van GBN mogen komen. Zoals onlangs nog de moties betreffende de biomassavergister te Haaften, de nevengeul Varik/Heesselt maar ook bijvoorbeeld het kulturhus te Haaften.

GBN kondigde aan een motie in te dienen aangaande de biomassavergister, hoewel vrijwel alle partijen het hier mee eens waren, werd de motie van GBN verworpen en een door PVDA ingediende motie met exact dezelfde tekst werd vervolgens aangenomen.

Datzelfde gold ook voor de motie om niet voor een nevengeul te kiezen maar voor dijkverzwaring. Deze motie was tot stand gekomen in overleg met de andere partijen en ook is toegezegd dat per partij aanvullend nog een stemverklaring kon worden afgegeven. Echter, deze door ons ruim van te voren aangekondigde motie kon en mocht niet uit naam van GBN worden ingediend. Na veel kleuterschoolachtig overleg werd uiteindelijk een alternatief gevonden en een motie met daarin vrijwel dezelfde bewoordingen, zoals opgesteld door GBN, na overleg met de andere partijen unaniem aangenomen.

Natuurlijk hadden wij uit protest tegen kunnen stemmen en daarmee mogelijk de moties kunnen verwerpen. Daarmee worden echter onze inwoners niet geholpen en juist daar staan wij voor!

Waarom dit toneelspel? Is partijbelang voor hen belangrijker dan uw belang? Zijn onze inwoners voor deze partijen slechts bijzaak en is het pluche de hoofdzaak? Wij weten het niet, maar er is natuurlijk van alles te bedenken, echter het antwoord hierop zal van de (coalitie) partijen moeten komen.

Nu is voor ons de maat vol en willen wij een duidelijk signaal af geven, maar vooral ook deze kinderachtige taferelen aan onze inwoners kenbaar te maken.
Daarom zal onze fractie zich tijdens de oordeelsvormende vergadering van 25 januari aanstaande, slechts figuurlijk aanwezig zijn en ons laten vertegenwoordigen door portretten van Cor Nijhoff, Jos Veeken en Petra van Kuilenburg, onze 3 raadsleden.

Uiteraard volgen we de beraadslagingen wel en tijdens de hierop volgende besluitvormende raadsvergadering van 1 februari zullen wij onze verantwoording, zoals u van ons gewend bent, in het algemeen belang weer nemen.

Fractie Gemeentebelangen Neerijnen

(Bron GBN / foto Berry van Hemert)

SamenLoop voor Hoop

Leefbaar Lokaal belang West Betuwe doet dit jaar mee aan SamenLoop voor Hoop in Geldermalsen op 13 en 14 april.

Wij willen op 13-14 april een mooi bedrag ophalen voor de strijd tegen kanker!

Wij hebben voor €5,- kaarsenzakken te koop!

Wilt u die bestellen? Reageer dan op dit artikel.

De kaarsenzakken kunnen na bestelling worden opgehaald bij een van onze leden, er is er altijd wel een bij u in de buurt.

Voor informatie over SamenLoop voor Hoop kijkt u op de website van de organisatie.

Lingepark
Achter ‘t Veer
Geldermalsen
Aanvang
13 april 2018 – 19:00 uur
Einde
14 april 2018 – 19:00 uur